Day: November 30, 2020

บทความกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศบทความกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ   บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการ หลายท่านมีความสนใจ ที่จะเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ของการค้า สินค้ามากมายในต่างประเทศ เรานั้นต้องเข้าใจถึงกลยุทธ์และเดินหน้ากับมันในการแข่งขันในปัจจุบันให้ได้  จริงแล้วถ้าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาด ก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับเรา ถ้าเรานั้นเป็นผู้ประการนั้นก็สามารถที่จะทำกันได้   แต่ทุกครั้งที่เราต้องวางแผนการตลาดระหว่างประเทศนั้น ข้อมูลสำคัญนั้นคือหัวใจการตลาด คือ คนที่แข่งขันกับเรา ลูกค้า และงบของเรานั้นเอง ตอนนี้ลองดูตัวอย่างกันนะคะ การทำกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศของการส่งออกของเรานั้นควรทำยังไงบ้าง มีประเด็นหลักก็คือกลยุทธ์นั้นเอง กลยุทธ์การสร้างการตลาดแยกชิงส่วนของตลาด คือเป็นการแบ่งคู่ขันว่ามีคนแข่งขันกับเรานั้นกี่ประเภท เพื่อเรานั้นจะเสนอสินค้าของเรานั้นดีกว่าคู่แข่ง และกลุ่มเป้าหมายของเราดีไปกว่าคู่แข่งยังไง สินค้าของเรานั้นมีจุดเด่นมากกว่าคู่แข่งยังไง 1.กลยุทธ์วิเคราะห์ฤดูการขาย แนวคิดง่ายๆ ช่วงซีซันนั้นเราควรขายอะไรให้ตรงกับช่วงฤดูนั้น ถ้าเราขายเสื้อกรามหน้าหนาว สินค้าของเรานั้นก็ไม่สามารถขายได้ แต่หากเราเลือกสินค้าตรงจุดกับฤดู สินค้าเรานั้นก็สามารถขายได้มากกว่าคู่แข่งคนอื่น