Day: July 30, 2021

ห้อยพระเครื่องเสริมดวงประจำราศี (มังกร – เมถุน)ห้อยพระเครื่องเสริมดวงประจำราศี (มังกร – เมถุน)พระเครื่องเสริมดวงประจำราศี (มังกร – เมถุน) ราศีมังกร ตั้งแต่ 15 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ ตามพื้นดวงชะตาเป็นผู้มีเป้าหมายชีวิตสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นคนใจซื่อรักจริง ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดี ควรห้อยพระในนามของพระมหากษัตริย์ ประดิษฐานอยู่ที่ด้านหน้าหรือหลัง หรือเป็นพระที่พระมหากษัตริย์ทรงเสด็จประกอบพิธี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการงาน อันได้แก่ พระ 25 พุทธศตวรรษ ราศีกุมภ์ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม