Day: August 5, 2021

ประวัติและอภินิหาร หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก ประจวบคีรีขันธ์ประวัติและอภินิหาร หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก ประจวบคีรีขันธ์ประวัติและอภินิหาร หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก ประจวบคีรีขันธ์ หลวงพ่อยิด จันทสุวัณโณ วัดหนองจอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองจอก ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์อันดับต้น ๆ ของประเทศรูปหนึ่ง ท่านมีนามเดิมว่ายิด ศรีดอกบวบ เกิดวันที่ 10 มิถุนายน 2476 บิดาชื่อนายแก้ว มารดาชื่อนางพร้อย เมื่อท่านอายุ 9 ขวบ ก็ทำการบรรพชาที่วัดบ้านเกิด ระหว่างที่เป็นสามเณรได้ทำการฝึกสมาธิ พระธรรมวินัย ศึกษาอักขระเลขยันต์