Day: August 6, 2021

ตำนาน “เสือหล่อ” หลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส กรุงเทพฯตำนาน “เสือหล่อ” หลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส กรุงเทพฯหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสราชสงคราม กรุงเทพฯ ท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2445 ที่บ้านเลขที่ 193 ตำบลบางโพงพางอำเภอบ้านทวาย ( ปัจจุบันเป็นเขตยานนาวา) กรุงเทพฯ บิดาชื่อนายเลียบ มารดาชื่อนางจั่น เจริญกุล ในช่วงวัยเด็กบิดาของท่านนำไปฝากที่วัดปริวาส เพื่อใช้เป็นที่เรียนหนังสือ จนท่านสอบเทียบชั้นในระดับประถมศึกษา 4 จนถึงอายุ 21 ปี ท่านได้เข้ารับการเกณฑ์ทหาร เป็นทหารเรือที่กรมสรรพาวุธบางนา จนอายุ 23 ปีได้ปลดประจำการ ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดปริวาส ในวันพุธที่