Day: August 10, 2021

เปิดประวัติ หลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาสหรือ(วัดบางเหี้ย) สมุทรปราการเปิดประวัติ หลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาสหรือ(วัดบางเหี้ย) สมุทรปราการหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เซียนพระหลายท่านอาจจะงุนงง แต่ถ้าพูดถึง ชื่อ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย หรือวัดคลองด่าน ก็จะอ๋อกันทันที และจะรู้จักกันในฐานะ ผู้สร้างวัตถุมงคล เสือหลวงพ่อปาน โดย ทำการแกะสลักจากเขี้ยวเสือ ที่ผู้ที่ศรัทธานำมาถวายแก่ท่าน ให้เป็นรูปเสือ โดยมีหลากหลายลักษณะแต่ทุกลักษณะ แต่ทุกลักษณะ ล้วนมีความเข้มขลังอยู่ในตัวทั้งสิ้น หลวงพ่อปาน พื้นเพท่านเป็นชาวบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เกิดที่ตำบลบางเหี้ย เปลี่ยนเป็นตำบลคลองด่านในปัจจุบัน ท่านเกิดเมื่อปี 2368 ตาของท่านเป็นคนจีน ชื่อเขียว ยายของท่านเป็นคนไทยชื่อปิ่น บิดาชื่อปลื้ม