Day: August 13, 2021

พระ

เปิดประวัติ หลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดสวนขันเปิดประวัติ หลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดสวนขันเปิดประวัติ หลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน      หลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ หรือ พระครูพิศิษฐ์อรรถการ นามเดิมชื่อ นายคล้าย สีนิล เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2419 ตรงกับวัน อังคารขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 ปีชวด ที่บ้านโคกทือ ตำบลช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายอินทร์และนางเหนียว สีนิล มีพี่สาว 1 คนชื่อนางเพ็ง อุปนิสัยของ