Day: August 15, 2021

หลวงพ่อเนียม วัดน้อย1

ประวัติ หลวงพ่อเนียม วัดน้อยประวัติ หลวงพ่อเนียม วัดน้อยประวัติ หลวงพ่อเนียม วัดน้อย หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เป็นพระที่ชาวสุพรรณบุรี และผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่อง ต่างรู้จักท่านดี หลวงพ่อท่านเป็นพระที่น่าเคารพนับถือ เลื่องลือในด้านปาฏิหาริย์เป็นอย่างมา มีผู้คนที่เล่าสืบต่อกันมา จากรุ่นสู่รุ่น หลวงพ่อท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2372 ในรัชสมัย ของร. 3 บิดาเป็นชาวบ้านซ่อง ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แม่เป็นชาวป่าพฤกษ์ ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันหลายคน หลวงพ่อ เป็นบุตรคนที่ 2 ส่วนน้องๆของท่านมีอีกกี่คน ไม่สามารถสืบทราบได้