Day: August 16, 2021

หลวงพ่อคง

เปิดประวัติและอภินิหารของ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อมเปิดประวัติและอภินิหารของ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อมเปิดประวัติและอภินิหารของ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม      หลวงพ่อคง ท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2408 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 5 ปีฉลู ที่บ้านสำโรง โดยปัจจุบันคือ ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรของนายเกตุ กับ นางทองอยู่ จันทร์ประเสริฐ เมื่ออายุ 12 ปี ท่านได้บวชเป็นสามเณรที่วัดเมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการศึกษาให้รู้หนังสือและเล่าเรียนในปริยัติธรรม หลวงพ่อท่านมีความสนใจในวิชาเมตตามหานิยม