Day: August 17, 2021

ประวัติ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทองประวัติ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทองประวัติ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง หลวงพ่อแพ ท่านเป็นคนชาวจังหวัดสิงห์บุรี หมู่ที่ 3 ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ท่านมีนามเดิมว่า แพ ใจมั่นคง บิดาชื่อนายเทียน มารดาชื่อนางหน่าย ใจมั่นคง ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2448 ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเส็ง มาดาของ หลวงพ่อได้เสียเมื่อตอนที่ท่านอายุได้ 8 เดือน ต่อมามีนายบุญและนางเพียรซึ่งเป็นอาได้รับท่านไปอุปการะเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรม