Day: August 18, 2021

หลวงปู่ศุข

พระครูวิมลคุณากรหรือ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่าพระครูวิมลคุณากรหรือ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่าพระครูวิมลคุณากร หรือ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า      หลวงปู่ศุข เดิมชื่อ ศุข เกษเวช ในเวลาต่อมา ลูกๆหลานๆได้ใช้ เกษเวชสุริยา ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน 4 ขึ้น 8 ค่ำ ปีวอก พ.ศ. 2390 ที่บ้านมะขามเฒ่า ( เรียกกันในสมัยนั้น ปัจจุบันเรียก บ้านปากคลอง ) ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์