Day: August 21, 2021

หลวงปู่นาค

ประวัติ หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆสิตารามประวัติ หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆสิตารามประวัติ หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆสิตาราม      หลวงปู่นาค ท่านมีนามเดิมว่านาค นามสกุล มะเริงสิทธิ์ เกิดที่บ้านปราสาท ต.จันอัด อ. โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคมปีพ.ศ. 2427 ตรงกับขึ้น 10 ค่ำเดือน 9 ปีวอก ปู่ของท่าน ชื่อขุนประสิทธิ์ (อยู่) เป็นนายอากรเมืองโคราช ย่าชื่อฉิม มะเริงสิทธิ์ บิดาชื่อนายป้อม