Tag: การรักษาโรคมะเร็งผิวหนัง

คุณเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าคุณเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่ามะเร็งผิวหนังส่วนใหญ่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดด และยังมีปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้อีกด้วย อาทิ การสัมผัสกับสารพิษอันตรายเป็นเวลานาน หรือระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ โดยปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งผิวหนังมี ดังนี้ มีผิวขาวซีด เนื่องจากผิวหนังมีเม็ดสีน้อยกว่า อยู่กลางแดดเป็นเวลานานจนเกินไป โดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน อาศัยอยู่ในแถบที่มีแสงแดดจัด หรืออยู่ในที่สูง มีไฝหรือขี้แมลงวันมากผิดปกติ ในครอบครัวมีประวัติว่าเคยเป็นมะเร็งผิวหนัง หรือผู้ป่วยเคยเป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ได้รับรังสีที่เป็นอันตรายติดต่อกันนาน มีประวัติการถูกสารเคมี หรือสัมผัสกับสารเคมีเป็นเวลานานๆ อาการ โรคมะเร็งผิวหนังมีอาการที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนัง สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และสามารถเกิดได้ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณ แขน ขา มือ ใบหน้า หรือบริเวณที่ต้องถูกแสงแดดเป็นเวลานาน