Tag: อาการของโรคเกาต์

กินไก่เยอะเป็นเกาต์มั้ยกินไก่เยอะเป็นเกาต์มั้ยกลัวเป็นเกาต์นั่นเอง จริงๆ แล้วทานไก่มากๆ เสี่ยงโรคเกาต์จริงหรือไม่ เรามีคำตอบ โรคเกาต์ คืออะไร โรคเกาต์ เป็นโรคข้อซึ่งเกิดจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานจนตกตะกอน ทำให้เกิดโรคข้ออักเสบ ซึ่งโรคนี้รักษาหายขาดได้  หากได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่อง อาการของโรคเกาต์ อาการของโรคแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะข้ออักเสบเฉียบพลัน มักเกิดที่ข้อหัวแม่เท้า หรือข้อเท้า ข้อปวดบวมแดงรุนแรงใน 24 ชั่วโมงแรก หากไม่รักษาสามารถหายได้เองใน 5-7 วัน และส่วนใหญ่จะเป็นซ้ำๆระยะไม่มีอาการ หลังจากข้ออักเสบหาย ผู้ป่วยจะไม่มีอาการใดๆ ระยะเรื้อรัง