Tag: โรคภูมิแพ้คืออะไร

เมื่อเป็นโรคภูมิแพ้ ดูแลอย่างไรเมื่อเป็นโรคภูมิแพ้ ดูแลอย่างไรโรคภูมิแพ้ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคกำเริบ ซึ่งส่งผลเสียหลายด้าน โดยโรคภูมิแพ้มีหลายชนิดด้วยกัน และมีสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการแตกต่างกันออกไป ควรได้รับการเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อแยกชนิดของภูมิแพ้ให้ถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อทราบว่าแพ้สิ่งไหน หลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อป้องกันอาการแพ้ได้ โรคภูมิแพ้คืออะไร โรคภูมิแพ้ เกิดจากการที่ร่างกายมีปฏิกิริยาไวเกินต่อสารก่อภูมิแพ้หรือสิ่งระคายเคือง ทำให้แสดงอาการต่างๆ ตามชนิดของภูมิแพ้ โดยในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก มีควันพิษและของเสียเกิดขึ้นมากมาย ทำให้มีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังพบว่าภูมิแพ้เป็นโรคเรื้อรังอีกด้วย ชนิดของโรคภูมิแพ้ คือ โรคหวัดจากภูมิแพ้  โรคหืด  โรคแพ้อาหาร โรคผื่นแพ้ทางผิวหนัง  โดยแต่ละโรคมีการเกิดขึ้นตามอายุที่แตกต่างกันออกไป โดยเป็นทุกชนิดของโรคภูมิแพ้ สิ่งที่ป้องกันอาการกำเริบได้ดีที่สุด คือการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้