James's Journals

James's HomeThe Redecoration of Geneva

The Redecoration of Geneva 
?

Journal Entries

It's gonna be Alllll White! Na! Na! Na-na-na-na-na! Date: Saturday, June 03, 2006
Location: Geneva